هتل سه ستاره نسیم

تعداد طبقات : 6

ظرفیت کل هتل : 150 نفر

تعداد اتاق : 60

ساعت ورود : 02:00:00   |   ساعت خروج : 00:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 8 دقیقه دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل سه ستاره نسیم

شماره تلفن : 09376746447

آدرس هتل : مشهد، امام رضا ۸ - چهارراه دوم سمت چپ - ضلع جنوبی بازار رضا - شیخ طوسی ۱۱ - رجب ۲۰

اتاق های هتل سه ستاره نسیم

اتاق دو تخته

هتل سه ستاره نسیم

ظرفیت اتاق : 3 نفر

آدرس هتل : مشهد، امام رضا ۸ - چهارراه دوم سمت چپ - ضلع جنوبی بازار رضا - شیخ طوسی ۱۱ - رجب ۲۰

اتاق سه تخته

هتل سه ستاره نسیم

ظرفیت اتاق : 3 نفر

آدرس هتل : مشهد، امام رضا ۸ - چهارراه دوم سمت چپ - ضلع جنوبی بازار رضا - شیخ طوسی ۱۱ - رجب ۲۰

اتاق دو تخته رویال

هتل سه ستاره نسیم

ظرفیت اتاق : 2 نفر

آدرس هتل : مشهد، امام رضا ۸ - چهارراه دوم سمت چپ - ضلع جنوبی بازار رضا - شیخ طوسی ۱۱ - رجب ۲۰

اتاق سه تخته رویال

هتل سه ستاره نسیم

ظرفیت اتاق : 3 نفر

آدرس هتل : مشهد، امام رضا ۸ - چهارراه دوم سمت چپ - ضلع جنوبی بازار رضا - شیخ طوسی ۱۱ - رجب ۲۰