هتل دوستان مشهد

تعداد طبقات : 6

ظرفیت کل هتل : 90 نفر

تعداد اتاق : 34

ساعت ورود : 14:00:00   |   ساعت خروج : 12:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 7 دقیقه دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل دوستان مشهد

شماره تلفن : 09376746447

آدرس هتل : مشهد - خ امام رضا 5 - چهنو 4 - هتل دوستان مشهد

اتاق های هتل دوستان مشهد