هتل ثقلین مشهد

تعداد طبقات : 4

ظرفیت کل هتل : 51 نفر

تعداد اتاق : 18

ساعت ورود : 14:00:00   |   ساعت خروج : 12:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 5 دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل ثقلین مشهد

شماره تلفن : 05132283505

آدرس هتل : مشهد اندرزگو ۸ سرشور ۱۲

اتاق های هتل ثقلین مشهد