هتل داوود مشهد

تعداد طبقات : 4

ظرفیت کل هتل : 94 نفر

تعداد اتاق : 24

ساعت ورود : 12:00:00   |   ساعت خروج : 14:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 7 دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل داوود مشهد

شماره تلفن : 05138582294

آدرس هتل : مشهد امام رضا ۵ چهنو ۴

اتاق های هتل داوود مشهد