هتل حسام مشهد

تعداد طبقات : 4

ظرفیت کل هتل : 68 نفر

تعداد اتاق : 24

ساعت ورود : 12:00:00   |   ساعت خروج : 14:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 9 دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل حسام مشهد

شماره تلفن : 05138582294

آدرس هتل : مشهد امام رضا ۹ نبش سه راهی اول

اتاق های هتل حسام مشهد