هتل ماه عسل مشهد

تعداد طبقات : 4

ظرفیت کل هتل : 90 نفر

تعداد اتاق : 18

ساعت ورود : 12:00:00   |   ساعت خروج : 14:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 7 دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل ماه عسل مشهد

شماره تلفن : 05138582294

آدرس هتل : مشهد امام رضا ۵ چهنو ۴

اتاق های هتل ماه عسل مشهد