هتل آبشار مشهد

تعداد طبقات : 5

ظرفیت کل هتل : 120 نفر

تعداد اتاق : 40

ساعت ورود : 12:00:00   |   ساعت خروج : 14:00:00

فاصله تا حرم امام رضا : 7 دقیقه

لینک صفحه هتل : هتل آبشار مشهد

شماره تلفن : 05138519315

آدرس هتل : مشهد، امام رضا۵، روبرو چهنو ۳

اتاق های هتل آبشار مشهد