یک یا چند فیلد را وارد کنید تا بر اساس آن جستجو انجام شود .


هتل سه ستاره نسیم

ظرفیت کل : 150 نفر

تعداد اتاق : 60 عدد

صفحه هتل در وب سایت

آدرس : مشهد، امام رضا ۸ - چهارراه دوم سمت چپ - ضلع جنوبی بازار رضا - شیخ طوسی ۱۱ - رجب ۲۰