زیارت نیابتی حرم امام رضا - گروه هتل های دایا
7992
rtl,page-template-default,page,page-id-7992,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,vss_responsive_adv,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

زیارت نیابتی

سامانه زیارت نیابتی از حرم امام رضا

کمترین کاری که از ما همسایگان سراپا تقصیر امام رضا علیه السلام جهت شکر این نعمت بزرگ همسایگی بر می آید خدمت به زوار این آقای کریم است. بر آن شدیم تا با راه اندازی یک سامانه ساده زیارت نیابتی توفیق این را پیدا کنیم که به نیابت از تمام کسانی که در این سامانه اسم خود یا خانواده خود را ثبت مینمایند زیارت نیابتی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام بجا آوریم.
زیارت نیابتی شامل یک سلام به نیابت از ایشان و خواندن دورکعت زیارت نیابت به نیت جمعی همه کسانی که در آن روز قصد زیارت نیابتی فرموده اند. پس از انجام زیارت نیابت در وبسایت اسامی این افراد اعلام خواهد شد.

زیارت های انجام شده

به دلیل حجم بالای درخواست ها از درج اسامی همه عزیزان معذوریم و تمامی زیارت های نیابتی زمان لحظه ی تحویل سال ۹۹ و آغاز سال جدید با کمی تاخیر انجام خواهد شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

محمد روانخواه

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سکینه شهبازی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مینا صفری کوپایی
شهلا صفری کوپایی
مهناز صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

حسین صفری کوپایی
مهدیه صفری کوپایی
عطیه صفری کوپایی
محمد صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

احمد صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

‘مرحومه بی بی زهرا دهقان دهنوی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

فاطمه میررکنی بنادکی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

محمود صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

رباب نعمتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

فاطمه شفیعی تبار

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم فاطمه 

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

اسداله باهر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحوم احمد عابدینی محمدی
مرحوم محمد عابدینی محمدی
مرحوم رضا عابدینی محمدی
مرحوم حبیب عابدینی محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

زهرا تاجی
مرجان تاجی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

رقیه جمعی نژاد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سمانه عابدینی محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

محمد دهقانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرضیه شریف

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

وحید کرد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت-نیابتی-امام-رضا

ساسان و سینا رحمانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

زهرا رحمانی و حبیب اله رحمانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم لیدا

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

مصیب ارچنگ

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

شهید حسینعلی اثنی عشری نایینی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

شهید علی اصغر چروی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

شهید مهدی عظیمی اصفهانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

حسن اثنی عشری نایینی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

مرضیه سرچشمه بنت علی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

مرضیه سرچشمه بنت علی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

مرحومه زهرا فارغ

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

مرحومه صغری کاظمی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

مرحوم حس صدایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

مرحوم رحیم اسماعیلی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سریه اسماعیلی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

عزیز صدایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحومه طوبی آفتابی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

رباب نعمتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

مرحوم کافیه سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحوم آرش درایتی فر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

ایران صیرفی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

مرحوم عصمت ملکی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحوم خاور بساطی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

مرحوم اسد مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

مرحوم قدرت مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

جناب آقای  مرحوم عباس محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای مرحوم اسماعیل مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم مریم محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم زهرا مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

جناب آقای  علیرضا محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

جناب آقای محمدرضا محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم حوریه محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  فاطمه اکبری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم زهرا شیردلی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  ام البنین رهنما

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای مرحوم حسین شیردل

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای مرحوم منور رهنما

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای داوود عابدینی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  معصومه جعفرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای صاحب درهم بخش

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

سرکار خانم حلیا ازکیا

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم پرنسا صمدیان

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

جناب آقای  امیرعلی معظمی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم مریم صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای  محمدحسین صمدیان 

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم  پروانه صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای  امیرحسین صمدیان

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

جناب آقای  حسین پورندیم

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم مهین خانم شماعی کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای حسین صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم  اعظم فرشچی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم راضیه باقیمانده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای محمد رضا اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای مهدی اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای مصطفی اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای علی نادری فر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای حسن جهانگرد اصل

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم مسعودی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای علی جعفری وایقان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم خدیجه اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای جمشید اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم لیلا جهانگرد اصل

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم لیلا مرادی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای طاهر اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم مرضیه سرچشمه بنت علی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم فریبا برکس

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای علیرضا

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم  فاطمه اریانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم مرضیه فرجی

زیارت نیابتی انجام شد.

قسمت کوتاهی از زیارت به نیابت در سامانه زیارت نیابتی از حرم امام رضا

مربوط به شامگاه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

هتل های گروه دایا