زیارت نیابتی حرم امام رضا - گروه هتل های دایا
7992
rtl,page-template-default,page,page-id-7992,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,vss_responsive_adv,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

زیارت نیابتی

سامانه زیارت نیابتی از حرم امام رضا

کمترین کاری که از ما همسایگان سراپا تقصیر امام رضا علیه السلام جهت شکر این نعمت بزرگ همسایگی بر می آید خدمت به زوار این آقای کریم است. بر آن شدیم تا با راه اندازی یک سامانه ساده زیارت نیابتی توفیق این را پیدا کنیم که به نیابت از تمام کسانی که در این سامانه اسم خود یا خانواده خود را ثبت مینمایند زیارت نیابتی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام بجا آوریم.
زیارت نیابتی شامل یک سلام به نیابت از ایشان و خواندن دورکعت زیارت نیابت به نیت جمعی همه کسانی که در آن روز قصد زیارت نیابتی فرموده اند. پس از انجام زیارت نیابت در وبسایت اسامی این افراد اعلام خواهد شد.

زیارت های انجام شده

به روز رسانی شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح

زیارت نیابتی دایا هتل

مریم لنبانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

علی اصغر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

علی مهدی پور

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

زهرا مرادی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

مرضیه سرچشمه بنت علی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

مرحومه زهرا فارغ

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

مرحومه صغری کاظمی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

مرحوم حس صدایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

مرحوم رحیم اسماعیلی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سریه اسماعیلی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

عزیز صدایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحومه طوبی آفتابی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

رباب نعمتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

مرحوم کافیه سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحوم آرش درایتی فر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

ایران صیرفی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

مرحوم عصمت ملکی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

مرحوم خاور بساطی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

مرحوم اسد مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

مرحوم قدرت مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

جناب آقای  مرحوم عباس محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای مرحوم اسماعیل مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم مریم محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم زهرا مهرشاد

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

جناب آقای  علیرضا محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

جناب آقای محمدرضا محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم حوریه محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  فاطمه اکبری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم زهرا شیردلی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  ام البنین رهنما

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای مرحوم حسین شیردل

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای مرحوم منور رهنما

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

جناب آقای مرحوم گداعلی ثروتی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

سرکار خانم  مرحوم حلیمه ثروتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای مرحوم غلامعلی رهنما

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای حسن شیردلی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای داوود عابدینی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  معصومه جعفرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای صاحب درهم بخش

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

سرکار خانم حلیا ازکیا

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم پرنسا صمدیان

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

جناب آقای  امیرعلی معظمی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم مریم صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای  محمدحسین صمدیان 

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم  پروانه صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای  امیرحسین صمدیان

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

جناب آقای  حسین پورندیم

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم مهین خانم شماعی کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای حسین صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم  اعظم فرشچی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم راضیه باقیمانده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای محمد رضا اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای مهدی اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای مصطفی اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای علی نادری فر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای حسن جهانگرد اصل

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم مسعودی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای علی جعفری وایقان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم خدیجه اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای جمشید اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم لیلا جهانگرد اصل

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم لیلا مرادی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای طاهر اکبرزاده رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم مرضیه سرچشمه بنت علی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم فریبا برکس

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای علیرضا

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم  فاطمه اریانی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم مرضیه فرجی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم سمیه محمدی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای امیر علی تقی زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  مریم فرهمند

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای محمد صادق نظافت

زیارت نیابتی انجام شد.

قسمت کوتاهی از زیارت به نیابت در سامانه زیارت نیابتی از حرم امام رضا

مربوط به شامگاه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

صحن جمهوری اسلامی

سرکار خانم مرحوم آی بی بی جعفری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم طاهره

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

جناب آقای بهناز مقدم فر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای سید مهدی نجیبی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای سید قادر نجیبی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

جناب آقای علی مالکی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم خدیجه قاسمی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم سیده شهلا نجیبی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم مرضیه حیدر عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای صمد حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای احد حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای حمدالله امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکار خانم عصمت والده محمد حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای مهدی حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای محمد حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم فاطمه سلطان حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای سعید حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای اکبر قصاب فکوری فرد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم فاطمه امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای غفور حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم اکرم امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم فریناز صادقی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای علی امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای محمد امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکار خانم شفیقه امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم رقیه امین

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم سلنا فیروزی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم مهسا اکبرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکار خانم شفیقه امین جوقان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم رقیه امین

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم سلنا فیروزی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم مهسا اکبرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

سرکار خانم سما اکبرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم سمیرا اکبرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای فرهود صادقی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای یعقوب حیدری عزتی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم زینب رضایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای علی فرحدخت

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای امیرمحمد فرحدخت

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم لادن

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

جناب آقای حسین صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم مهین خانم شماعی کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم پروانه صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکار خانم فاطمه فلاح

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم سارا عزیزی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای رضا حق شناس

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم آرزو فتاح

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای  سید مهدی علوی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای  حمید زارعی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

جناب آقای سید سامان ذاکری

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم مریم جلیلوند

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

سرکار خانم فائزه موحدیان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای  سید مجید علوی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای سید محمد حسین علوی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم زهرا ابوترابیان

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم رقیه نعمتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

جناب آقای  داود محمودی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

سرکار خانم اعظم امین

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای محمد مهدی نجاتی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای  رادمهر قدیریان

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

جناب آقای سیدمهدی حسن زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای حسین ازاد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم مهدیه اکبرپور

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم مهدیه بهی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای بیژن راکی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم مریم پناهی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم  فاطمه راکی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای  نریمان وفا

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای مهدیار نعمت الهی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

مرحوم محمد فیروز باقرزاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم پروانه صفری کوپایی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

سرکار خانم فاطمه فلاح

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم رقیه نعمت الهی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم زینب نعمت الهی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

جناب آقای حمیدرضا نعمت الهی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای مهدیار نعمت الهی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم معصومه غدیری جعفرآباد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم منیره تقی زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای محمد حسین ابراهیمیان راد

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

سرکار خانم فاطمه ابراهیمیان راد

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم فاطمه تقی زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

جناب آقای طاهر اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای رضا تقی زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم زینب بهادری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم فاطمه افشاری

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکار خانم معصومه جلالی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

سرکار خانم ستایش جعفر زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای حمزه قدیری جعفرآبادی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

سرکار خانم زینب بازگیر

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

جناب آقای طاهر اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای  پرویز اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

جناب آقای حسین جعفر زاده

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  گلناز اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای مهدی اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای  مظاهر اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم خورشید اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم  معصومه بهی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا (صحن انقلاب)

جناب آقای محمدمهدی اقدسی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای علی بخشی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

سرکار خانم لیلا صادقی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

سرکار خانم  تاج مالمیر

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

سرکار خانم سیده مریم موسوی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای علی مغربی یامی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم  مرضیه صفایی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای  محسن زارع

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم فاطمه افشاری

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

سرکار خانم  عصمت زنگنه

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

سرکار خانم فهیمه کشاورز

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

جناب آقای  محمدعلی سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای ولی سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

جناب آقای حیدرعلی سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم فانوس درکه

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت امام رضا

جناب آقای حاج ولی سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکار خانم سیده الهام موسوی نیا

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم سمیه سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

جناب آقای ایلیا حاتم پور سنجابی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم نکویا حاتم پور سنجابی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکار خانم شبنم سیاه کمری 

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکارخانم شینا امیری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

سرکار خانم طوران سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

سرکار خانم شهلا سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی حرم امام رضا

جناب آقای حاج حیدرعلی سیاه کمری 

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا ( صحن قدس )

سرکارخانم لیلا سیاه کمری

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن آزادی

سرکار خانم مغربی 

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت

سرکار خانم نرگس توکلی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای داوود دولتی 

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن غدیر

سرکارخانم تاج مالمیر نامدار

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم فریبا برکس

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای محمود عیسی پور

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

سرکار خانم معصومه نظافت 

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت به نیابت - گروه هتل های دایا

جناب آقای محمد نورانی

زیارت نیابتی انجام شد.

صحن جمهوری اسلامی

جناب آقای محمد ایجازی

زیارت نیابتی انجام شد.

حرم امام رضا

جناب آقای محسن مغربی یامی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

سرکار خانم مهدیه بهی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی دایا هتل

جناب آقای داوود محمودی

زیارت نیابتی انجام شد.

جناب آقای بختی عادلی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابنی مشهد الرضا

جناب آقای حسن سحابی

زیارت نیابتی انجام شد.

زیارت نیابتی-گروه هتل های دایا

جناب آقای مهدی قوژدی

زیارت نیابتی انجام شد.

هتل های گروه دایا